Smaller Default Larger

Ein preswylwyr sy’n arwain yr hyn rydyn ni’n ei wneud

Rydyn ni’n credu bod cynnig cyfle i breswylwyr gymryd rhan a herio’r ffordd rydyn ni’n darparu gwasanaethau yn hollbwysig i lwyddiant y Gymdeithas yn y dyfodol.

Rydyn ni yn Bro Myrddin yn angerddol o blaid cynnwys y preswylwyr yn ein gwaith er mwyn i ni gyda’n gilydd ddarparu gwasanaethau rhagorol.

Mae’r Gymdeithas wedi llunio Strategaeth Cyfranogiad Preswylwyr sy’n dangos yr ymrwymiad fydd yn cael ei wneud dros y blynyddoedd nesaf i sicrhau bod cyfraniad preswylwyr yn flaenoriaeth yng ngwaith y Gymdeithas.

Mae Grant Grymuso Tenantiaid wedi caniatáu i’r Gymdeithas edrych yn ofalus ar gyfranogiad preswylwyr.