• Adeiladu Cysylltiadau Cryfach
  Adeiladu Cysylltiadau Cryfach

  Ein Cenhadaeth yw darparu cartrefi fforddiadwy a gwasanaethau o safon uchel, gan sicrhau cyfranogiad preswylwyr a rhanddeiliaid 

  Ein Gweledigaeth yw bod y darparwr tai mae pobl yn ei ddewis yn ein cymunedau

 • Eisiau gwybod balans eith rhent?
  Eisiau gwybod balans eith rhent?

  Tecstiwch Balans i 07797801628

  Gall cyfraddau negeseuon testun fod yn gymwys.

 • Darparu Cartrefi Cynaliadwy
  Darparu Cartrefi Cynaliadwy

  Mae ein tai presennol ac yn y dyfodol yn ansawdd da ac yn gynaliadwy

 • Ardystiad Hanfodion Cyber
  Ardystiad Hanfodion Cyber

  Rydym yn falch i gyhoeddi ein bod wedi llwyddo ennill Ardystiad Hanfodion Cyber i'n sefydliad 

  Nod ‘Hanfodion Cyber’ yw helpu sefydliadau i weithredu lefelau syml o ddiogelwch rhag ymosodiad cyber, gan ddangos i’w cwsmeriaid eu bod yn cymryd diogelwch cyber o ddifri.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  Nod ‘Hanfodion Cyber’ yw helpu sefydliadau i weithredu lefelau syml o ddiogelwch rhag ymosodiad cyber, gan ddangos i’w cwsmeriaid eu bod yn cymryd diogelwch cyber o ddifri.

   


   

   

   

 

Croeso i Gymdeithas Tai Bro Myrddin

Cymdeithas Tai elusennol ddielw yw Bro Myrddin, sy’n cael ei harwain gan Fwrdd o hyd at 10 o aelodau bwrdd, ac mae’n darparu tai ar draws Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

Rydyn ni’n adeiladu, yn gwella ac yn cynnal tua 800 o gartrefi ac yn darparu amrywiaeth o wasanaethau tai i’n preswylwyr a rhanddeiliaid eraill. 

Mae ein preswylwyr yn cynnwys pobl sengl a theuluoedd, pobl ifanc a hŷn ac mae ein cartrefi’n amrywio o fflatiau a thai unigol i gynlluniau tai gwarchodol a hostelau i bobl sydd ag anghenion gofal.

Mae Cymdeithas Tai Bro Myrddin yn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle a thegwch yn ei rôl fel landlord mawr, darparwr gwasanaethau a chyflogwr. 

 

 • Helpodd Bro Myrddin fi i ddod o hyd i ffordd gyfleus i dalu fy rhent

  Gordon Miller

 • Gwnaeth eich contractwyr waith ardderchog heb achosi unrhyw straen i fi

  Mary Griffiths

 • Rwyf i’n teimlo llawer yn hapusach ac yn fwy sicr yn ein cartref hyfryd newydd

  Betty Allen

 • Roedd diweddaru fy system wresogi’n gyflym, effeithlon a syml

  Alec Graham

Smaller Default Larger