Smaller Default Larger

Ymgeisio am Gartref 

Mae Bro Myrddin yn rhannu Cofrestr Tai Cyffredin gyda landlordiaid cymdeithasol eraill sy’n gweithredu yn Sir Gaerfyrddin.

Rydyn ni’n cydweithio’n agos gyda Chyngor Sir Gaerfyrddin ac wedi datblygu Porthol Dewisiadau Tai, sy’n cynnig gwybodaeth am lety fforddiadwy ar rent yn Sir Gaerfyrddin:

  • Porthol Dewisiadau Tai, sy’n cynnig gwybodaeth am lety fforddiadwy ar rent yn Sir Gaerfyrddin 
  • Cofrestr Tai Hygyrch, sy’n caniatáu i i ni gydweddu cartrefi gyda phreswylwyr gydag anghenion arbennig
  • Polisi Mynediad at Dai Cymdeithasol diwygiedig a ffurflenni cais newydd

Rhaid i’r holl ymgeiswyr gwblhau Asesiad Opsiynau Tai er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn gymwys i gael llety.   


Cyflwyno cais am dŷ

Mae gan Cyngor Sir Gar broses asesu i ddidoli ymgeiswyr yn ôl blaenoriaeth ar gyfer eu hailgartrefu.

Mae hon yn seiliedig ar daerineb eich amgylchiadau a’r math o dŷ y mae ei angen arnoch.

Mae ein Polisi Dyraniadau (.pdf) yn egluro hyn yn llawn.

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth