Smaller Default Larger

Talu eich Rhent

 

  • Sefydlu Debyd Uniongyrchol Gallwch sefydlu Debyd Uniongyrchol dros y
    ffôn drwy ffonio’r 
    Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01267 232714
  • Ar-lein  - Cliciwch yma i wneud taliad ar-lein

  • Dros y ffôn drwy ffonio Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid y Gymdeithas ar 01267 232714 neu ffonio allpay ar 0844 557 8321
  • Dros y cownter yn Swyddfa’r Gymdeithas

  • Dros y cownter mewn unrhyw safle PayPoint neu swyddfa bost