Smaller Default Larger

Hysbysu am Atgyweiriad

 

Os oes gennych chi broblem gyda’r gwresogi neu blymio yn eich cartref bydd angen i chi ddilyn ein trefniadau gwasanaeth newydd a chysylltu â Westward Energy Services yn uniongyrchol.

Yna cewch chi siarad gydag aelod o staff Westward fydd yn sicrhau ymateb cyflym ac effeithlon.

Ffoniwch Westward ar: 0845 702 3820 yn ystod oriau gwaith (cost galwad leol)

 

Os oes gennych chi argyfwng y tu allan i oriau swyddfa ffoniwch Linell Gofal Cyngor Sir Gaerfyrddin: 01558 824283

Ar gyfer pob ymholiad cynnal a chadw arall, ffoniwch RADFFÔN: 0800 316 96 02

Cliciwch yma i hysbysu am atgyweiriad ar-lein