Smaller Default Larger

Safonau Gwasanaeth

Y Safon o Wasanaeth gallwch ddisgwyl wrthym ni. 

 

Rydym wedi ymrwymo i roi chi yn gyntaf gan eich darparu  â gwasanaeth cyfeillgar, gwych ac effeithlon. 

Cafodd y safonau o fewn y ddogfen yma eu datblygu a’u cytuno â’n preswylwyr a’n staff.

Fe fyddwn yn gweithio’n galed i gyflawni’r safonau yma, a cheisio gwella ein gwasanaethau i chi.  

Dywedwch wrthym, os rydych yn teimlo ein bod wedi methu cwrdd â’n safonau.

Cymerwn eich sylwadau o ddifrif ac anelwn i gywiro unrhyw gamgymeriadau cyn gynted ag sy’n bosib. 

Fe ddywedwn wrthych beth rydym wedi gwneud a gwnawn ein gorau i sicrhau ni ddigwyddith y problemau eto yn y dyfodol.

Arolygwn sut yr ydym yn cyflwyno ein safonau gwasanaeth a sicrhawn ein bod yn eich diweddaru ar ein perfformiad.  

 

Ein Haddewid 

Rydym eisiau darparu gwasanaeth o safon uchel. 

Addewir:

  • I wneud ein gwasanaethau yn hygyrch.
  • I gyflwyno ein gwasanaethau mewn modd parchus, dibynadwy ac ymatebol.
  • I sicrhau ein bod yn cwrdd â’ch gofynion.
  • I’ch trin yn deg.
  • I barhau i wella ein gwasanaeth wrth wyrio beth, a sut, rydym yn gwneud wrth wrando a dysgu o’ch profiadau.